Złom metali szlachetnych - złota oraz srebra


Srebro sprzedać można właściwie w każdym skupie, który zajmuje się zbieraniem metali szlachetnych. Przeważnie do skupów sprzedawane jest srebro pochodzące z branży jubilerskiej i przemysłowej, ponieważ to w tym momencie tam jest ono wykorzystywane w największych ilościach. Srebro to metal o wysokim współczynniku przewodności elektrycznej, dlatego produkuje się z niego różnego rodzaju styki i przewody wypasioną. Ze srebra produkuje się także lustra, ponieważ srebro ma bardzo wysoki współczynnik odbijania światła. Główna dużą zaletą srebra jako bardzo dobra inwestycyjnego jest to, że nie można radykalnie i nagle zwiększyć podaży tego kruszcu. To oznacza, że srebro, analogicznie jak złoto, jest kruszcem odpornym na inflację. Część zastosowań srebra sprawia, że metal ten przepada, czyli nie można go już w żaden metodę odzyskać. Dlatego aktualnie zasoby srebra na świecie nie zwiększają się o ilość wydobycia. Detale, z których srebro da się odzyskać można sprzedawać w skupach metali szlachetnych.